Napomena: Ova stranica sadrži ranija predavanja i ne ažurira se.


Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd – moja stranica na web sajtu škole se nalazi ovde.


Predmet: Upravljanje informacionom bezbednošću

Materijali za predmet: Upravljanje informacionom bezbednošću (engl. Information Security Managementsu dostupni samo za ranije studente Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija na zahtev.


Predmet: Sigurnost računarskih mreža

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa izvorima ugrožavanja sigurnosti računarskih sistema i mreža, sigurnosnim mehanizmima, metodama, tehnikama i procedurama zaštite u računarskim sistemima, mrežama i informacionim sistemima. Ovo se posebno odnosi na Internet i intranet mrežno okruženje i njegove specifičnosti.

Predavanja (kliknite na naslov teme da bi preuzeli prezentaciju):

Vežbe su auditorne i laboratorijske.

Napomena:

  • Prezentacije sa predavanja su na ovoj lokaciji raspoložive u skraćenoj verziji. Za detaljnije opise tema, potrebno je da posećujete predavanja i vežbe i / ili koristite udžbenik.

Seminarski rad: Studentima se nudi mogućnost izrade seminarskog rada iz ove oblasti koji se može smatrati prvim delom ispita ukoliko se uspešno odbrani.

Ispit se polaže pismeno i usmeno, pismeni deo je eliminatoran.

Literatura:

Sigurnost računarskih sistema i mreža

Više o udžbenicima vidi ovde >>