Web sajt izdavača – Publisher Website

Napomena: knjige raspoložive za besplatno preuzimanje (free download) imaju sledeću ikonicu pored naziva.

Ako dalje delite informacije sa ove lokacije, molim da imate u vidu prava opisana ovde i da linkujete ovu stranicu/sajt kao izvor. (You have to give Attribution by linking original page or this site.)


Sigurnost računarskih sistema i mreža

“Sigurnost računarskih sistema i mreža”

D. Pleskonjić, N. Maček, B. Đorđević, M. Carić, Mikro knjiga, Beograd, 2007., ISBN: 978-86-7555-305-2, knjiga – udžbenik


Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci

“Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci”

B. Đorđević, D. Pleskonjić, N. Maček, Mikro knjiga, Beograd, 2005., ISBN 86-7555-274-2, knjiga – udžbenik


Operativni sistemi: UNIX i Linux

“Operativni sistemi: UNIX i Linux”

B. Đorđević, D. Pleskonjić, N. Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004., ISBN 86-85081-03-3, knjiga – udžbenik


Sigurnost računarskih mreža

“Sigurnost računarskih mreža”

D. Pleskonjić, B. Đorđević, N. Maček, M. Carić, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2006., ISBN 86-85081-16-5, knjiga – udžbenik


Sigurnost računarskih mreža - zbirka rešenih zadataka

“Sigurnost računarskih mreža – zbirka rešenih zadataka”

D. Pleskonjić, B. Đorđević, N. Maček, M. Carić, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2006., ISBN 86-85081-55-6, knjiga – udžbenik


Sigurnost računarskih mreža - priručnik za laboratorijske vežbe

“Sigurnost računarskih mreža – priručnik za laboratorijske vežbe

D. Pleskonjić, B. Đorđević, N. Maček, M. Carić, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2006., ISBN 86-85081-49-1, knjiga – udžbenik


GNU/Linux sistemsko programiranje – priručnik za laboratorijske vežbe

“GNU/Linux sistemsko programiranje – priručnik za laboratorijske vežbe”

B. Đorđević, M. Carić, D. Pleskonjić, N. Maček, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2007., ISBN 978-86-7982-009-9, knjiga – udžbenik


UNIX arhitektura

“UNIX arhitektura”

B. Đorđević, M. Carić, D. Pleskonjić, N. Maček, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2007., ISBN 978-86-85081-94-1, knjiga – udžbenik


Operativni sistemi: koncepti

“Operativni sistemi: koncepti”

B. Đorđević, D. Pleskonjić, N. Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004., ISBN 86-85081-10-6, knjiga – udžbenik


Operativni sistemi: zbirka rešenih zadataka

“Operativni sistemi: zbirka rešenih zadataka”

B. Đorđević, D. Pleskonjić, N. Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2005., ISBN 86-85081-15-7, knjiga – udžbenik