Dragan Pleskonjić, M. Sc. Dragan Pleskonjic speaking at “Machine Learning meets Security” event

[Kontakt]

Researcher, Innovator, Author, Speaker, Adjunct Professor, Security Architect & Advisor, Leader, Entrepreneur, Founder, Executive. Information Security, Software Security, Cybersecurity, Privacy, Machine Learning, Artificial Intelligence.

 • Senior Director Application Security at IGT (formerly GTECH)
 • Initiator and Founder of the R&D projects: INPRESEC (Intelligent Predictive Security), Glog, Security Predictions, vSOC
 • Rich experience in creating and managing start-ups, new businesses development
 • Leading management positions in international corporations
 • Expertise in information security, computer software and networks industry
 • Prolific academic career: Adjunct Professorship, authorship of books, scientific papers and journals’ articles
 • Scientific and security leader, researcher, advisor, architect
 • Inventor with a set of U.S. patents granted and several patent applications pending (USPTO, CIPO, EPO, WIPO)
 • Entrepreneur, leader, motivator, visionary Dragan Pleskonjic, IEEE Senior Member
 • Senior Member IEEE
 • Senior Member ACM
 • ISACA Gold Level Member
 • Member of the EC-Council University Advisory Board
 • Member of the Mend (formerly WhiteSource Software) Customer Advisory Board
 • Member of the Serbian AI Society Advisory Board
 • Member of the Serbian Entrepreneurs
 • Member of the Data Security Initiative Advisory Board
 • Data Science Ambassador

Dragan Pleskonjić je iskusni visoko-tehnološki preduzetnik i izvršni direktor sa velikim iskustvom u računarskoj i informacionoj bezbednosti, računarskim sistemima i mrežama, sigurnosti softvera i aplikacija, metodologijama i arhitekturama razvoja softvera. Takođe poseduje dokazano liderstvo i talent za upravljanje i organizaciju uspešnih timova.

Inicirao je i zauzimao vodeće pozicije u brojnim industrijskim projektima, kao i u istraživačkim i razvojnim projektima. Radi na vodećim pozicijama u međunarodnim kompanijama sa globalnim dometom. Ima iskustvo u spajanjima, preuzimanjima, integraciji kompanija i osnivanju kompanija. Poseduje odlično teorijsko i praktično znanje u svojim oblastima. Vodi istraživanje i razvoj, kako u naučnom i akademskom domenu, takođe i u privredi, povezujući nauku sa praksom.

Sadašnja pozicija

Dragan Pleskonjić je Senior Director Application Security u internacionalnoj kompaniji IGT (ranije GTECH). Ovo je pozicija na globalnom nivou GTECH-a sa fokusom na Application Security, Security Development Lifecycle (SDL), Software Security Assurance (SSA), Security Architecture i nove trendove u oblasti informacione bezbednosti. Takođe, rukovodi timovima za Privacy, General Data Protection Regulation (GDPR) compliance for the CIO organization and Business Continuity and Disaster Recovery team.

Prethodne pozicije

Pre toga, Dragan je bio CSO (Chief Security Officer) GTECH G2 grupe, zadužen za informacionu bezbednost ove internacionalne grupe. GTECH G2 grupa je bila internacionalna interaktivna divizija GTECH-a.

Prethodno, Dragan je bio Chief Executive Officer (CEO) beogradskog ogranka američke kompanije GTECH i Security Architect. Kompanija GTECH je kupila firmu Finsoft. Pre ove akvizicije, Dragan je radio kao CEO i Security Architect u beogradskom ogranku preduzeća za razvoj softvera Finsoft Ltd (London, UK).

Pre prelaska u Finsoft, Dragan je radio kao rukovodilac razvoja softvera u američkoj firmi Empower LLC iz Los Anđelesa, Kalifornija.

Do 2003. godine je radio kao direktor i rukovodilac razvoja softvera za američku kompaniju PCTEL, Inc., Chicago, USA (PCTI) u ogranku ove firme u Beogradu. Firma PCTEL, Inc. je kupila startup kompaniju cyberPIXIE, Inc. baziranu u Čikagu, USA. PCTEL je prodao Mobility Solutions Group kompaniji Smith Micro Software, Inc.

Dragan je bio Venture Partner u Eagle Ventures, jedan je od osnivača Internet platnog sistema eNovčanik a.d. i jedan od inicijatora AutoMARKET sistema i web portala.

Učesnik je nekoliko spajanja ili akvizicija preduzeća (mergers & acquisitions) kao konsultant ili član tima sa strane prodavca ili kupca, uključujući rad na due diligence poslovima.

U periodu od 1995. – 2000. godine radio je u preduzeću BMG u Beogradu kao direktor sektora za informatiku.

Od avgusta 1991. do februara 1995. godine radio je u Lola Institutu u Beogradu kao viši stručni saradnik i kao rukovodilac grupe za računarske komunikacije i mreže. Godine 1993. izabran je u zvanje istraživač – saradnik od strane Naučno – nastavnog veća Lola Instituta.

Radio je na Visokim vojnotehničkim školama (VVTŠ) KoV JNA u Zagrebu, u periodu 1988. – 1991. kao asistent na predmetu Računarske komunikacije i mreže i grupi  predmeta iz oblasti programskih jezika.

U školskoj 1991./1992. godini držao je nastavu na VVTŠ KoV JNA u Beogradu.

Knjige, radovi, patenti, projekti My Books - Dragan Pleskonjic

Dragan Pleskonjić je autor ili koautor deset knjiga, preko osamdeset stručnih i naučnih radova, publikacija i nastavnih materijala, objavljenih u časopisima, publikacijama, na naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Recenzent je više knjiga u izdanja Mikro knjige i mnogih drugih, zatim stručnih i naučnih radova, publikacija i projekata. Poseduje izuzetno radno iskustvo u oblasti kojom se bavi, stečeno, između ostalog, vođenjem ili učešćem u nekoliko desetina projekata računarskih mreža, informacionih sistema i razvoju softverskih paketa. Njegovi radovi su više puta citirani od strane drugih autora. Učesnik je na brojnim stručnim skupovima kao pozvani govornik za tematiku kojom se bavi.

Februara 1998. godine izabran je u zvanje predavača za predmet Operativni sistemi i računarske mreže na Višoj elektrotehničkoj školi (sada Visoka škola elektrotehnike i računarstva) u Beogradu, a 2001. godine u zvanje višeg predavača za predmet Operativni sistemi. Nakon toga, 2004. godine izabran u zvanje profesora za predmete Operativni sistemi i Sigurnost računarskih mreža. Od 2012. godine je profesor predmeta Upravljanje informacionom bezbednošću na specijalističkim studijama studijskog programa Sigurnost u informaciono-komunikacionim sistemima. Dragan je kreirao nastavne planove i programe ovih predmeta, kao i predmeta Sigurnost softvera.

Obrazovanje

Dragan Pleskonjić je magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu marta 1991. godine, odbranivši magistarski rad pod naslovom “Analiza kriptografskih metoda zaštite podataka” iz područja računarskih nauka. Trenutno radi na pripremi svoje doktorske disertacije iz oblasti računarske sigurnosti podržane mašinskim učenjem i veštačkom inteligencijom.

Prethodno je (jula 1988.) diplomirao na Tehničkoj vojnoj akademiji (TVA) u Zagrebu, na smeru Računarska tehnika i stekao zvanje diplomiranog inženjera računarske tehnike.

Dragan je ISO 27001 Certified ISMS Lead Auditor i PCI ISA (Payment Card Industry Internal Security Assessor).

Govori engleski i ruski jezik.

Profesionalna udruženja

Član je profesionalnih udruženja:

 • ACM (Association for Computing Machinery, od 2010. kao Senior Member), kao i grupe za kompjutersku sigurnost u okviru ovog udruženja – ACM SIGSAC (Special Interest Group on Security, Audit and Control)
 • IEEE and IEEE Societies (od 2017. kao Senior Member):
 • ISACA (Information Systems Audit and Control Association) – Gold Level Member
Blogovi
Patenti
Pogledajte takođe