Web sajt izdavača – Publisher Website

Napomena: knjige raspoložive za besplatno preuzimanje (free download) imaju sledeću ikonicu pored naziva.

Ako dalje delite informacije sa ove lokacije, molim da imate u vidu prava opisana ovde i da linkujete ovu stranicu/sajt kao izvor. (You have to give Attribution by linking original page or this site.)


Sigurnost računarskih sistema i mreža

 

“Sigurnost računarskih sistema i mreža”

D. Pleskonjić, N. Maček, B. Đorđević, M. Carić, Mikro knjiga, Beograd, 2007., ISBN: 978-86-7555-305-2, knjiga – udžbenik

 

 


Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci

 

“Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci”

B. Đorđević, D. Pleskonjić, N. Maček, Mikro knjiga, Beograd, 2005., ISBN 86-7555-274-2, knjiga – udžbenik

 

 


Operativni sistemi: UNIX i Linux

“Operativni sistemi: UNIX i Linux”

B. Đorđević, D. Pleskonjić, N. Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004., ISBN 86-85081-03-3, knjiga – udžbenik

=> raspoloživo za besplatno preuzimanje, klikni ovde (free download, click here)!

 


Sigurnost računarskih mreža

“Sigurnost računarskih mreža”

D. Pleskonjić, B. Đorđević, N. Maček, M. Carić, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2006., ISBN 86-85081-16-5, knjiga – udžbenik

=> raspoloživo za besplatno preuzimanje, klikni ovde (free download, click here)!

 


Sigurnost računarskih mreža - zbirka rešenih zadataka“Sigurnost računarskih mreža – zbirka rešenih zadataka”

D. Pleskonjić, B. Đorđević, N. Maček, M. Carić, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2006., ISBN 86-85081-55-6, knjiga – udžbenik

=> raspoloživo za besplatno preuzimanje, klikni ovde (free download, click here)!

 

 


Sigurnost računarskih mreža - priručnik za laboratorijske vežbe

“Sigurnost računarskih mreža – priručnik za laboratorijske vežbe

D. Pleskonjić, B. Đorđević, N. Maček, M. Carić, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2006., ISBN 86-85081-49-1, knjiga – udžbenik

=> raspoloživo za besplatno preuzimanje, klikni ovde (free download, click here)!

 


GNU/Linux sistemsko programiranje – priručnik za laboratorijske vežbe

 

“GNU/Linux sistemsko programiranje – priručnik za laboratorijske vežbe”

B. Đorđević, M. Carić, D. Pleskonjić, N. Maček, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2007., ISBN 978-86-7982-009-9, knjiga – udžbenik

 

 


UNIX arhitektura

 

“UNIX arhitektura”

B. Đorđević, M. Carić, D. Pleskonjić, N. Maček, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2007., ISBN 978-86-85081-94-1, knjiga – udžbenik

 

 


Operativni sistemi: koncepti

 

 

“Operativni sistemi: koncepti”

B. Đorđević, D. Pleskonjić, N. Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004., ISBN 86-85081-10-6, knjiga – udžbenik

 


Operativni sistemi: zbirka rešenih zadataka

 

“Operativni sistemi: zbirka rešenih zadataka”

B. Đorđević, D. Pleskonjić, N. Maček, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2005., ISBN 86-85081-15-7, knjiga – udžbenik