Home / Početna strana     |     About me (English)     |     O meni (srpski)     |     Books / Knjige     |     Publications     |    Teaching / Predavanja     |     Projects, solutions / Projekti, rešenja     |     Google scholar profile     |      LinkedIn profile     |     Blog: Dragan on Security     |     B92 VIP Blog

 

Ovo bi trebalo da bude deo sajta na kome će biti prikazano sve ono što ne pripada ostalim stranama sajta. To bi trebao biti malo zabavniji sadržaj i sve što se može nazvati “razno”.

 


Moji tekstovi LinkedIn:


Moji tekstovi na B92 VIP Blogu: Dragan Pleskonjic | B92 Blog:


 

Share this... Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Email this to someone